آتیلا پسیانی درگذشت

لیلا طیبی / آتیلا پسیانی بازیگر ایرانی پس از تحمل یک دوره بیماری از دنیا رفت.

به گزارش رسانه ایرانیتن اروپا از انجمن بازیگران خانه سینما: آتیلا پسیانی بازیگر ایرانی پس از تحمل یک دوره بیماری از دنیا رفت.
مج

✍ لیلا طیبی