انتشار تازه ترین آثار نقاشی مریم کندری در رسانه ایرانیان اروپا

آثار آلاپریمای مریم کندری

آثار آلاپریمای مریم کندری

مریم کندری بانوی نقاش  طراح سبک الاپریماباتکنیک  رنگ و روغن که در زمینه هنر های تجسمی هم فعالیت چشم گیر دارد ،جدیذترین آثارش را از طریق رسانه ایرانیان اروپا در معرض عموم قرار دادند.
به گزارش رسانه ایرانیان اروپا آثار وی تاکنون در نمایشگاههای بسیاری شرکت داده شده است، از جمله شرکت در اولین المپیاد نقاشی بین المللی ایساک، شرکت در نمایشگاه بین المللی یونسکو موضوع صلح ،شرکت در جشنواره دوسالانه نقاشی کهفی و چند نمایشگاه دیگر.