استاد

آرش کرمانشاهی درگذشت

لیلا طیبی / استاد "محمد شکری"، متخلص به آرش کرمانشاهی، شاعر، داستان‌نویس و روزنامه‌نگار پیشکسوتِ و فرهنگی بازنشته‌ی کرمانشاهی درگذشت.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، استاد “محمد شکری”، متخلص به آرش کرمانشاهی، شاعر، داستان‌نویس و روزنامه‌نگار پیشکسوتِ و فرهنگی بازنشته‌ی کرمانشاهی درگذشت.

رسانه‌ ایرانیان اروپا این ضایعه‌ی دردناک را تسلیت می‌گوید.

✍ لیلا طیبی