آغاز به کار انجمن خیرین میراث فرهنگی ایران

انجمن خیرین میراث فرهنگی ایران آغاز به کار کرد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ انجمن خیرین میراث فرهنگی به عنوان سازمان مردم نهاد در حوزه فعالیت‌های انجمن‌های غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیردولتی و در موضوع امور فرهنگی، با رعایت کامل قوانین و مقررات ایران کار خود را از یک ماه پیش آغاز کرد. محدوده فعالیت این انجمن […]

انجمن خیرین میراث فرهنگی ایران آغاز به کار کرد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ انجمن خیرین میراث فرهنگی به عنوان سازمان مردم نهاد در حوزه فعالیت‌های انجمن‌های غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیردولتی و در موضوع امور فرهنگی، با رعایت کامل قوانین و مقررات ایران کار خود را از یک ماه پیش آغاز کرد.

محدوده فعالیت این انجمن در سطح ملی است و این اختیار را دارد که در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی داشته باشد و فعالیت آن هم از زمان تأسیس نامحدود خواهد بود.

طبق آنچه در اساسنامه این انجمن آمده دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ده میلیارد ریال است که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است. هیأت مؤسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام کرده و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسؤولیتی نخواهند داشت. این افراد عبارتند از علی دارابی، سعید اوحدی، جواد واحدی، علی اصغر شالبافیان، احمد بختیاری و مهدی حجت.

اما اهدافی که در اساسنامه این انجمن ذکر شده از این قرار است: ایجاد زمینه مشارکت خیرین میراث فرهنگی در داخل و خارج کشور به منظور جلب و جذب سرمایه معنوی و مادی جهت حفظ، مرمت و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی فرهنگی، میراث طبیعی ثبت شده، مشارکت در راه اندازی موزه‌ها و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس و اموال منقول فرهنگی تاریخی کشور و موارد مشابه کلیه اقدامات انجمن به صورت کاملاً عام المنفعه و رایگان خواهد بود.