شکوفه‌ها و جوانه‌ها به مدرسه رفتند

سال تحصیلی جدید از امروز برای دانش آموزان کلاس اولی با جشن شکوفه‌ها و برای دانش آموزان کلاس هفتمی با جشن جوانه‌ها آغاز شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، تابستان رو به اتمام است و شمارش معکوس شروع پاییز و فصل مدارس آغاز شده و قرار است سال تحصیلی جدید رسماً از شنبه اول مهر برگزار شود.

آن طور که روز گذشته رضا مراد صحرایی عنوان کرد؛ تعداد کل دانش آموزان در تمامی مقاطع و پایه‌های تحصیلی برای امسال ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و تعداد کل دانش آموزان پایه اول ابتدایی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، سال تحصیلی از هفته آینده آغاز می‌شود ولی برای دانش آموزان کلاس اولی و کلاس هفتمی امروز اولین روز رفتن به مدرسه است. همچنین «جشن شکوفه‌ها» که هر ساله زودتر برای دانش آموزان پایه اول برگزار می‌شود فردا برگزار خواهد شد.

✍ لیلا طیبی