آلمان وکمبود نیروی کار در بسیاری از شرکت‌هادر ایام کرونا

موسسه روبرت کخ، مرجع رسمی گردآوری و انتشار آمار کرونا در آلمان گفت  نزدیک به بیش از دویست هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است.
آلمان وکمبود نیروی کار در بسیاری از شرکت‌هادر ایام کرونا

کرونا وکمبود نیروی کار در بسیاری از شرکت‌ها در آلمان

تعداد مبتلایان جدید روزانه که با گسترش سویه اومیکرون مدام در حال افزایش است  البته در شنبه گذشته حدود ۲۹ هزار مورد کمتر بود.
بر پایه اعلام موسسه روبرت کخ شمار مبتلایان بین ۱۰۰ هزار نفر طی یک هفته است به هزار و ۳۸۸ رسیده که رکورد تازه‌ای از ابتدای پاندمی به شمار می‌رود.
قدرت بیماری‌زایی سویه اومیکرون به نسبت سویه دلتا که قبلا ویروس غالب بود به مراتب کمتر است اما تاثیر گسترش شدید موارد ابتلا در بخش‌های مختلف محسوس است.
اتاق صنایع و بازرگانی آلمان  می‌گوید به خاطر شیوع اومیکرون شرکت‌های آلمانی با کمبود شدید نیروی کار روبرو شده‌اند.
 یه گزارش رسانه ایرانیان اروپا و برهمین پایه نگرانی های  شدیدی از طرف شرکتهای آلمانی جهت تامین نیروی کاری و جایگزین احساس میشود ودر آتی جذب نیروی های  کاری خارجی بیشتر بیشتر یکی از اهداف گریز ناپذیر خواهد بود.