آمار رسمی ایرانیان خارج از کشور

  بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده، بیشترین تعداد ایرانیان خارج از کشور بدون تفاوت با آمارهای اعلامی پیشین، به ترتیب در دو کشور آمریکا و کانادا اقامت دارند. برطبق این آمار، در کل ۴.۰۳۷.۲۵۸ ایرانی در خارج از کشور اقامت دارند. آمریکا با  یک میلیون و پانصد هزار نفربیشترین ایرانی مقیم را دارد. […]

 

بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده، بیشترین تعداد ایرانیان خارج از کشور بدون تفاوت با آمارهای اعلامی پیشین، به ترتیب در دو کشور آمریکا و کانادا اقامت دارند.

برطبق این آمار، در کل ۴.۰۳۷.۲۵۸ ایرانی در خارج از کشور اقامت دارند. آمریکا با  یک میلیون و پانصد هزار نفربیشترین ایرانی مقیم را دارد. پس از آن کانادا و انگلیس با اختلاف زیاد و با چهارصد هزار نفر به صورت مشترک در رده ی دوم هستند. پس از این سه کشور نیز به ترتیب امارات متحده ی عربی و  آلمان قرار دارند.

این آمار به چهار حوزه ی «آمریکا»، «اروپا»، «کشورهای عربی و آفریقا» و «آسیا و اقیانوسیه» تقسیم شده است.

▪️بیشتر ایرانیان خارج از کشور (۴۷ درصد: ۱۲ کشور) در حوزه ی آمریکا هستند و سپس اروپا (۲۹ درصد: ۳۰ کشور)، کشورهای عربی و آفریقا (۱۴ درصد: ۳۳ کشور) و آسیا و اقیانوسیه (۱۰ درصد: ۳۰ کشور). یعنی در مجموع آمار ۱۰۵ کشور در این فایل منتشر شده است.

لازم به توضیح است آمارهای غیر رسمی از حضور بیش از ۷ میلیون ایرانی در خارج از کشور حکایت دارد.