اخبار اقتصادی همراه با رسانه « افزایش تولید گوشت قرمز در ایران »

تولید گوشت قرمز افزایش پیدا می کند – بررسی تولیدات دامی ایران در بهار ۱۴۰۳ به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ با توجه به تامین به موقع نهاده‌ های دامی خصوصا جو مورد نیاز دام سبک و همچنین قیمت مناسب این نهاده به میزان ۳۰ درصد پایین تر از قیمت‌های مصوب، دامداری ها نسبت به پروار […]

تولید گوشت قرمز افزایش پیدا می کند – بررسی تولیدات دامی ایران در بهار ۱۴۰۳

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ با توجه به تامین به موقع نهاده‌ های دامی خصوصا جو مورد نیاز دام سبک و همچنین قیمت مناسب این نهاده به میزان ۳۰ درصد پایین تر از قیمت‌های مصوب، دامداری ها نسبت به پروار و افزایش جمعیت دامی ایران رغبت پیدا کرده‌اند که این مساله به افزایش قابل توجه تولید گوشت قرمز در ابتدای سال آتی منجر می‌گردد.

با ادامه این روند ترمیم زنجیره و افزایش تولید گوشت قرمز در سال آتی مشکلات موجود در این بخش حل شده و کشور نیازی به واردات گوشت نداشته باشد.