پرسش و پاسخ روانشناسی. اوتیسم و ازدواج

ازدواج‌ در افراد با گرایش اوتیست، دکتر حسین اخلاقی- (ویدئو)

لطفا بفرمایید حتی دو فرد با اوتیسم خفیف هم نمی توانند با هم ازدواج کنند و چرا نباید ازدواج کنند؟ تشکر...

سلام أقای دکتر اخلاقی،
صحبت های هفته پیش شما را شنیدم ، بسیار مفید و سودمند بودند. لطفا بفرمایید حتی دو فرد با اوتیسم خفیف هم نمی توانند با هم ازدواج کنند و چرا نباید ازدواج کنند؟ تشکر

*******************************


********************
تهیه و توضیح: دکتر حسین اخلاقی کوپایی
تنظیم‌: رامک تابنده