معرفی کتاب همراه با روژمان

از تازه‌های کتاب چه خبر ؟ « فرمانروایان الموت »

کتاب «فرمانروایان الموت» نوشته مراد عنادی توسط انتشارات پردازش به چاپ دوم رسید کتاب «فرمانروایان الموت» نوشته مراد عنادی به‌تازگی توسط انتشارات پردازش به چاپ دوم رسیده است. در این اثر مؤلف علاوه بر بررسی ظهور و سقوط فرمانروایان اسماعیلی به رهبری حسن صباح، به کنکاش درباره فرمانروایان جستانی نیز پرداخته است که قبل از […]

کتاب «فرمانروایان الموت» نوشته مراد عنادی توسط انتشارات پردازش به چاپ دوم رسید

کتاب «فرمانروایان الموت» نوشته مراد عنادی به‌تازگی توسط انتشارات پردازش به چاپ دوم رسیده است.

در این اثر مؤلف علاوه بر بررسی ظهور و سقوط فرمانروایان اسماعیلی به رهبری حسن صباح، به کنکاش درباره فرمانروایان جستانی نیز پرداخته است که قبل از اسماعیلیان بر الموت فرمانروایی می‌کردند.

همچنین، تحولات الموت پس از سقوط اسماعیلیان به دست مغول‌ها و سپس دوران فرمانروایی حکام محلی دیلم بر منطقه الموت، سرنوشت اسماعیلیان الموت در سده‌های بعد و سایر تحولات این منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

چاپ دوم کتاب فرمانروایان الموت نوشته مراد عنادی در ۳۰۷ صفحه عرضه شده است.