از فواید طنز باید گفت – به قلم زهرا چشم براه

فواید طنز
مردم گمان می کنند مطالب طنزآمیز یا فکاهی چیزی جدا از ادبیات است در صورتیکه این طور نیست و طنز یا شوخی چاشنی و نمک سخن است و فکاهیات هم جزو شعر و ادب می باشد.
هر کس ‌که می خواهد خوش برخورد و مجلس آرا و مردم دار جلوه کند همیشه شوخی و لطیفه گویی را چاشنی سخن خود می کند.
سخنرانان زبردست همیشه شوخی و طنز را در نطق خود به کار می گیرند؛زیرا اگر این کار را نکنند شنوندگان زود کسل می شوند و گاه به دهن دره می افتند.از طرفی طنز درک مطالب را برای شنوندگان راحت تر می کند و زمانی که لطیفه ای به جا آورده شود به روشن شدن مسائل مورد بحث کمک می کند.
سعدی در گلستان از طنز بهره ی بسیار برده است:
یکی از ملاک بی انصاف،پارسایی را پرسید:((از عبادت ها کدام فاضل تر است؟))
گفت:((خواب نیمروز،تا در آن در یک نفس خلق را نیازاری.))
یا
بیماری را گفتند:((دلت چه می خواهد؟))
گفت:((آنکه دلم چیزی نخواهد.))
یا
زن نو کن ای خواجه در هر بهار
که تقویم پاری نیاید به کار

طنز به خاطر شیرینی و جذاب بودن قادر است که به راحتی درس دهد.یادگیری را تسهیل کند و عمق ببخشد.
انسان به طور ذاتی شادی طلب است بنابراین طنز می تواند اثر بسیار خوبی برای آموزش و یادگیری انسان ها داشته باشد.
طنز انسان ها را به سمت ژرف اندیشی و عبرت گرفتن سوق می دهد.
با طنز علاوه بر شادی و لبخند انسان ها می توانند انتقاد کنند و دیگران را به تفکر وا دارند.
خنده ی طنز خنده ای است عمیق برای آگاهی و هشدار.
حال اینکه خندیدن می تواند از مبتلا شدن به افسردگی جلوگیری کند و باعث کاهش استرس و اضطراب شود.
خنده باعث مثبت اندیشی می شود و عزت نفس و اعتماد به نفس را بالا می برد و انسان به آرامش می رسد.
یکی از طنزپردازان ایرانی،ابوالقاسم عبدلله فرد متخلص به “حالت” است.
او شاعر سرود “پاینده بادا ایران” ؛اولین سرود ملی بعد از انقلاب می باشد.
نام های مستعاری که برای خود انتخاب کرده بود عبارتند از: خروس لاری،هدهد میرزا،شوخ و ابوالعینک
وی با مجله فکاهی توفیق همکاری می کرد.
اشعاری از ابوالقاسم حالت
گر زخم تو دور است ز مرهم به جهنم
ور ساخته غم پشت تو را خم به جهنم
بر آنکه ز بی قوت و غذایی شده بیمار
دادند اگر جای دوا، سم به جهنم
آن بزم سروری که از آن پیش به پا بود
گر گشته کنون مجلس ماتم به جهنم
هر گاه که گویند چنین گشت و چنان شد
گویم: به جهنم به جهنم به جهنم
یا
نه به وجدان،نه به ایمان،نه به دین رای بده
پی پول و پلو و ملک و زمین رای بده
آدم ساده دل از بهر وکالت نسزد
به فلان فتنه گر توطئه چین رای بده
تا به تور تو خورد دختر مردی خرپول
موقع رای به پاپای شهین رای بده
……

نوشته : زهرا چشم براه

تنظیم: رقیه خانمحمدزاده