فهرست اسکار با ۸۰ کشور بسته شد

لیلا طیبی / فهرست اسکار با ۸۰ کشور بسته شد، در فهرست ۸۰ نفره اسکار ۲۰۲۴،‌ «بزهکاران» فیلمی با موضوع دزدی ساخته رودریگو مورنو جای دارد که از سوی آرژانتین به اسکار رفته است.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از مهر، فهرست اسکار با ۸۰ کشور بسته شد، در فهرست ۸۰ نفره اسکار ۲۰۲۴،‌ «بزهکاران» فیلمی با موضوع دزدی ساخته رودریگو مورنو جای دارد که از سوی آرژانتین به اسکار رفته است.

در حالی که شمار کشورهای شرکت کننده در رقابت اسکار ۲۰۲۴ از ۸۰ کشور فراتر نرفته، مهلت ارسال آثار به اسکار چند روزی است که به پایان رسیده و از سوی آکادمی هم هنوز واکنشی مشاهده نشده است.

معمولاً چند روز پس از اتمام مهلت اراسل فیلم‌ها، آکادمی در صورتی که فیلمی منطبق با شرایط شرکت در رقابت نباشد، آن را رد و در نهایت اسامی فیلم‌های تایید شده را اعلام می‌کند.

در حالی که تاکنون ۸۰ کشور فیلم‌های خود را به صورت رسمی به آکادمی معرفی کرده‌اند، هنوز روشن نیست که آیا همه آنها با تایید روبه‌رو می‌شوند یا خیر.

✍ لیلا طیبی