با شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا

اشعار شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا

مانند عشق زیبا تر از آنی که درد را باتو قسمت کنم هربامداد...

جناب شاپور پساوند از بزرگان وپیشکسوتان شعر که با سروده های ملی میهنی دراین مسیر رسالت قلم را به جای آورده و از منتقدان شعر شیراز که سال ها با معلومات و سخاوت بی حد شاگردان زیادی را دراین عرصه راهنماو استاد هستند ضمن سپاس از حضور سبز ایشان در رسانه ی ایرانیان اروپا چند اثر از ایشان را می خوانیم

گاهان که بی توام
درمن ،
چیزی تباه می شود
چیزی چو زندگی
شادی
یا عشق
بر ویرانه های زندگی
عشق را بنا می کنم
بر ویرانه های شادی
یادت را
وبر ویرانه های عشق
مرگ را بنا می کنم
#شاپور پساوند

” دهان گلها”

دنبال کیستی؟
در آینه
باکه سخن می گویی؟
لب های تو
نامِ که را ورق می زنند
بوسه بارانِ کدام خاطره ای
از کدام سو
نسیم نوازش می دهد تورا
تا من
دهانِ همه گلها ببوسمت
پیش تر از آن
که نَفَس های فسفری عشق
آتش به پا کنند

شاپور.پساوند”

برای “الف.بامداد”
” مانند عشق”

مانند عشق
زیبا تر از آنی
که درد را باتو قسمت کنم
هربامداد
بی دغدغه در انتظار تو بودن
در گذرگاه
نامِ توراخواندن

با تو بودن
دلِ دریایی می خواهد

این روزگار
باتو چه خواهدکرد
اینسان که مرگ را
به زندگی می خوانی!

انسانِ چارمیخ
انسانِ سالیان
انسانِ گلوله و سلولهای تو درتو

” شاپور.پساوند”

جناب دکتر رضا شالبافان ازسرایندگان و تحلیل گران ومنتقدان خوب درعرصه ی ادبیات است ضمن سپاس از حضور سبزشان یک اثر ازایشان را باهم می خوانیم

چقدر بعد تو باران سنگ میبارد
و سنگ بر سر ما بی درنگ میبارد
به قول حضرت بیدل در این سرای خراب
دمی که تیر نبارد تفنگ میبارد

شبی که چشم سیاهت پلنگواره و مست
طلوع میکند از کوههای بالادست
به خون نشسته ترین ماه آسمان هستیم
بدون تو همه ی سال ماه آبان است

نشسته ایم به درگاه عشق و میدانیم
همیشه از تو و چشمت فرار باید کرد
ولی همیشه چنین بود… ما نفهمیدیم
برای درد نبودت چکار باید کرد

چه احمق است جدایی خیال کرده تو را
گرفته از من و غافل که با خیال تو من
شبم به روشنی آفتاب تابان است
به لطف حضرت خورشید زیر پیراهن

جهان بعد تو یعنی، جهانِ بعد از تو
جهنم است جهانم به جان بعد از تو

هزار و سیسد و هفتاد سال جنگیدیم
برای ساختن آشیانه بعد از تو

ولی همیشه به سال کبیسه برخوردیم
به جرم نحسی تقویم خانه بعد از تو

و آمدیم بگوییم سردمان شده است
قسم به گرمی این تازیانه بعد از تو

افق حقیقت شومی ست بعد چشمانت
چه غرق خون شده این آسمان بعد از تو

جهان بعد تو را وصف کردن آسان نیست
جهان بعد تو یعنی جهان بعد از تو

#رضا_شالبافان
تهیه:پروا پاچیده
تنظیم:رامک تابنده