اشپیگل: موج مهاجرت محققان آلمانی

مهاجرت محققان آلمانی به سایر کشورها

موسسه ماکس پلانک آلمان در گزارش جدیدی به #مهاجرت_نخبگان آلمانی (از سال ۱۹۹۶) به سایر کشورها پرداخته است.

طبق این گزارش، کشورهای امریکا، سوئیس، بریتانیا و اتریش محبوب‌ترین مقصد محققان آلمانی به شمار می روند.نوارهای سیاه در تصویر تعداد مهاجرت نخبگان سایر کشورها به آلمان را نشان می‌دهد.

در مجموع تعداد مهاجرت محققان آلمانی به سایر کشورها حدود ۸۷۰۰ نفر بیشتر از محققان آن کشورها به آلمان بوده است.