اطلاعات حقوقی

اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی درمورد محل اقامت زن

اطلاعات حقوقی درمورد محل اقامت زن به قلم دکتر حسن سعدی

اطلاعات حقوقی در مورد:

محل اقامت زن

قاعدتا زن در منزلی سکونت می کند که متعلق یا در اختیار مرد است.تعیین و تامین مسکن یکی از موارد نفقه زوجه می باشد که زوج متعهد به تامین آن است.ماده۱۱۰۷قانون مدنی نفقه را اینگونه لیست کرده است
همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خدمتکار در صورتی که زن عادت به آن داشته باشد یا بعلت بیماری یا نقص عضو به آن نیاز داشته باشد.
گاهی اتفاق می افتد که زن در منزل شوهراحساس خطر جانی یا حیثیتی می کند.مثلا شوهر عادت دارد دوستان مرد خود را بخانه بیاورد و یا معتاد بمواد مخدر باشد و برای استعمال آن،افراد غریبه را پیوسته به خانه بیاورد…
در این صورت زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و اجاز ه سکونت در منزلی بجز منزل شوهر را بگیرد.دراین صورت مرد مکلف به پرداخت کامل نفقه همسر خود می باشد.

دکتر حسن سعدی

دکترای حقوق و

وکیل پایه یک دادگستری