اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی

“اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

محاربه عبارت ازکشیدن سلاح بقصد جان،مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست بنحوی که موجب ناامنی...

سلام.

مطلب حقوقی امروز محاربه

این جرم از نظر لغوی بمعنی درگیری،نزاع و مبارزه دوطرفه می باشد.
ماده۲۷۹قانون مجازات اسلامی این عمل یعنی مبارزه طرفینی را جرم تلقی کرده و در تعریف آن گفته است
محاربه عبارت ازکشیدن سلاح بقصد جان،مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست بنحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
این جرم فقط در حقوق اسلام قابل ملاحظه می باشد و نظام های دیگر حقوقی چنین عنوان مجرمانه ای ندارند.تعریف قانون گذار از این جرم با تعریف فقهی آن مغایرت دارد.درفقه ارعاب مردم را محاربه گویند.درحال حاضر دستگاه قضایی برای مجازات افرادی که در نا آرامی ها شرکت کرده اند از این عنوان استفاده می کند

 

دکتر حسن سعدی : دکترای حقوق و وکیل پایه یک