اطلاعات حقوقی

اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی ممنوعیت خروج

ممنوعیت خروج شخص بدهکار

اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی

ممنوعیت خروج بدهکار

ممنوعیت خروج بدهکار از کشور.
چنانچه کسی بعلت بدهی ناشی از اسناد رسمی مانند چک ممنوع الخروج از کشور شده باشد،اگر حکم به اعسار و تقسیط بدهی وی از سوی دادگاه صادر شده باشد،این موجب رفع ممنوع الخروجی و ی از کشور نمی شود.

 

دکتر حسن سعدی

دکترای حقوق و

وکیل پایه یک دادگستری