سرویس اطلاعات حقوقی _ نجمه صالحی

اطلاعات حقوقی- “جرائم رایانه ای” – دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک

برای جلوگیری از تخلفات بایستی هم از تکنولوژی کمک گرفت هم از قانون. بحث در مورد تکنولوژی بسیار...

جرائم رایانه ای

 

با عنایت به گسترش فضای مجازی و تعاملات ملی و بین المللی دراین فضا، بدون شک تخلفات و سوء استفاده هایی هم قابل پیش بینی است. بهمین علت هر کشوری برای تامین امنیت این فضا، ساز و کار هایی پیش بینی کرده است. ازجمله درایران ، درمورد محرمانه ماندن داده ها، و دستگاه های حامل این داده ها، جلوگیری از شنود غیر مجاز، جاسوسی، جعل، تخریب و اخلال در این فضا، سرقت و کلاهبرداری، اقدام علیه عفت و اخلاق عمومی، نشر اکاذیب قوانینی به تصویب رسیده است.

 

برای جلوگیری از تخلفات بایستی هم از تکنولوژی کمک گرفت هم از قانون. بحث در مورد تکنولوژی بسیار گسترده و مدام درحال گسترش است اما قوانین از ثبات و پایایی نسبتا دائمی برخورداراست و پس از بروز تخلفات پیش بینی نشده و آسیب های جدی برای افراد و جامعه، قانونگزار وارد عمل می شود که گاهی بسیار دیراست. بهرحال از نظر قانونگزار ایران کسانی که بنحو غیر مجاز به سامانه های رایانه ای و داده هایی که باتدابیر امنیتی حفاظت می شوند دسترسی پیدا کنند از ۹۱ روز تا یکسال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم می شوند.

 

کسانی که بصورت غیر مجاز محتوای درحال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کنند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند.

 

کسانی که بطور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب دسترسی یا شنود شوند به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی از بیست میلیون تا شصت میلیون یا هردو مجازات محکوم می شوند.

بقیه بحث در آینده…

 

 

دکتر حسن سعدی: دکترای حقوق و وکیل پایه یک