اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان شد

زانا کوردستانی / خانم «اعظم روانشاد» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، با حکم وزیر ارشاد؛ خانم «اعظم روانشاد» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان شد.

طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «اعظم روانشاد» به‌عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان معرفی شد.

✍ زانا کوردستانی