اعلام رده‌بندی جدید جهانی کشتی| یزدانی همچنان در تعقیب جادوگر، قاسم‌پور صدرنشین ماند

جدیدترین رده‌بندی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد که در وزن 92 کیلوگرم کامران قاسم‌پور در صدر قرار دارد.

 به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، با پایان مسابقات قاره ای در آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا اتحادیه جهانی کشتی رنکینگ جدید کشتی گیران را اعلام کرد. کشتی گیران در سراسر جهان این شانس را داشتند که رتبه های خود را بهبود بخشند، رتبه هایی که به آنها کمک می کند تا در مسابقات جهانی به جایگاه های بهتری برسند.

در ۵۷ کیلوگرم، توماس گیلمان از آمریکا پس از قهرمانی در مسابقات پان امریکن جایگاه خود را در صدر جدول برترین های این وزن محکم کرد. وی ۹۲۲۰۰ امتیاز دارد. در این وزن زاوور اوگیوف از روسیه به رده سوم سقوط کرد. راوی کومار از هند نیز در رده دوم قرار دارد.

۱٫ توماس گیلمان ۹۲۲۰۰ امتیاز

۲٫ راوی کومار ۵۱۴۰۰ امتیاز

۳٫ اوگیوف ۵۱۰۰۰ امتیاز

در ۶۱ کیلوگرم، رقابت نزدیکی بین آرسن هاروتیونیان از ارمنستان و دیتون فیکس از آمریکا در جریان است زیرا هر دو عناوین قاره ای خود را به دست آوردند. در این وزن عباس گادزی ماگمدوف از روسیه اول است، هاروتیونیان و فیکس نیز در رده های اول تا سوم قرار دارند.

۱٫ عباس گادزی ماگمدوف ۴۵۰۰۰ امتیاز

۲٫  آرسن هاروتیونیان ۴۴۰۰۰ امتیاز

۳٫ دیتون فیکس ۴۲۰۰۰ امتیاز

رده بندی کامل دیگر اوزان به شرح زیر است:

۶۵ کیلو:

۱٫ زاگیر شاخیف ۵۶۴۰۰ امتیاز

۲٫ تواگا تومور اوچیر ۵۳۵۰۰ امتیاز

۳٫ حاجی علی اف ۵۲۴۰۰ امتیاز

۷۰ کیلو:

۱٫ زورابی ایکوبیشویلی ۵۴۲۰۰ امتیاز

۲٫ ارنظر آکماتالیف ۵۳۵۲۰ امتیاز

۳٫ ماگومدمراد گادژیف ۴۵۰۰۰ امتیاز

۷۴ کیلو:

۱٫ کایل داک ۹۲۲۰۰ امتیاز

۲٫ تاج مراز سالکازانوف ۵۲۰۰۰ امتیاز

۳٫ زوربک سیداکوف ۵۱۰۰۰ امتیاز

۷۹ کیلو:

۱٫ جردن باروز ۶۳۰۰۰ امتیاز

۲٫ محمد نخودی ۳۷۰۰۰ امتیاز

۳٫ آرمن آواگیان ۳۳۰۰۰ امتیاز

۸۶ کیلو:

۱٫ دیوید تیلور ۸۸۰۰۰ امتیاز

۲٫ حسن یزدانی ۸۶۴۰۰ امتیاز

۳٫ آرتور نایفونوف ۶۵۲۰۰ امتیاز

۹۲ کیلو: 

۱٫ کامران قاسم پور ۴۵۰۰۰ امتیاز

۲٫ عثمان نورماگومدوف ۳۷۵۰۰ امتیاز

۳٫ ماگومد قربانوف ۳۷۰۰۰ امتیاز

۹۷ کیلو:

۱٫ عبدالرشید سعداله یف ۹۶۰۰۰ امتیاز

۲٫ کایل اسنایدر ۸۸۴۰۰ امتیاز

۳٫ سلیمان کاردنیز ۳۸۵۰۰ امتیاز

۱۲۵ کیلو:

۱٫ طاها آکگول ۸۸۲۰۰ امتیاز

۲٫ جنوا پتریاشوایلی ۸۶۴۰۰ امتیاز

۳٫ امیرحسین زارع ۷۹۲۰۰ امتیاز

انتهای پیام/