افتتاح اولین موزه ماهی ” خاویاری آشوراده ” در ایران

اولین موزه ماهی ” خاویاری آشوراده ” در ایران افتتاح شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ این موزه مربوط به مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان است و اهمیت ملی و بین‌المللی ابنیه حوزه ماهیان خاویاری شامل سردخانه قدیم آشوراده با قدمت بیش از ۷۰ سال و مرکز فرآوری خاویار آشوراده منطبق بر استانداردهای جهانی […]

اولین موزه ماهی ” خاویاری آشوراده ” در ایران افتتاح شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ این موزه مربوط به مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان است و اهمیت ملی و بین‌المللی ابنیه حوزه ماهیان خاویاری شامل سردخانه قدیم آشوراده با قدمت بیش از ۷۰ سال و مرکز فرآوری خاویار آشوراده منطبق بر استانداردهای جهانی با تجارب بیش از دو دهه می‌شود.

این موزه در ۲ سال اخیر به‌روزرسانی شده و از جاذبه‌های مهم تنها جزیره ایرانی دریای خزر است.