افزایش قیمت برق

افزایش قیمت برق در ۳ کشور اروپایی

  بعلت مشکلات پیش آمده در ۴ راکتور هسته ای در کشور فرانسه هزینه های انرژی برق در سه کشور بلژیک ،فرانسه و آلمان بطور ناگهانی با افزایش روبرو شده است. برای سال ۲۰۲۲ در بلژیک این میزان افزایش حدود ۱۲ درصد تخمین زده شده است. سهم این چهار راکتور از کل انرژی هسته ای […]

 

بعلت مشکلات پیش آمده در ۴ راکتور هسته ای در کشور فرانسه هزینه های انرژی برق در سه کشور بلژیک ،فرانسه و آلمان بطور ناگهانی با افزایش روبرو شده است. برای سال ۲۰۲۲ در بلژیک این میزان افزایش حدود ۱۲ درصد تخمین زده شده است.

سهم این چهار راکتور از کل انرژی هسته ای کشور فرانسه تنها ده درصد است.