سرویس خبری رسانه ایرانیان اروپا

افزایش گرمای هوا در اروپا به گزارش سازمان هواشناسی

افزایش گرمای هوا در بعضی نقاط اروپا

به گزارش رسانه ی ایرانیان اروپا و به پیش بینی سازمان هواشناسی، گرمای هوا  در روزهای آینده دربعضی از نقاط اروپا مثل بلژیک و آلمان به بالای سی درجه افزایش خواهد یافت و روز شنبه حتی به بیشتر از سی و پنج درجه می رسد. مراقب کودکان، سالمندان و بیماران باشید، نوشیدن

آب فراوان در روزهای گرم بیش از پیش توصیه می شود.