اطلاعات پزشکی

“الکل و مشتقات الکل-مقدمه- دکتر مجید قاسمی داروساز”

در واقع الکل ها از تخمیر قند ها به دست میآیند و این تخمیر بسته به میزان الکل درخواستی یا مورد نیاز از تغییرات...

الکل و مشتقات الکل

اتیل و متیل الکل

در واقع الکل ها از مشتقات هیدروکسیِ هیدروکربن ها یا قند ها حاصل میشوند و زمانی که از کیفیت خوبی برخوردار نباشند با نام اتیل الکل یا اتانول از الکل با کیفیت جدا میگردد…

در واقع الکل ها از تخمیر قند ها به دست میآیند و این تخمیر بسته به میزان الکل درخواستی یا مورد نیاز از تغییرات تخمیری لازم برخوردار خواهند شد…

C2H12O6______» ۲CO2 +2C2H5OH

الکهای قابل شرب نیز در شرایط مختلف از پایه های مختلف به دست می آیند

مثلا
نوشیدنی های مالتی یا آبجو ها از طریق تخمیر
غلات مثل جو و شبیه آن به دست میایند واز ۳تا ۱۰٪ قابل تهیه هستند

شرابها از تخمیر قند های طبیعی داخل انگور ها و میوه ها به دست می آیند و از ۹تا ۱۲٪ الکل موجود در ان قابل تغییر است

اما الکل های تجاری با نام های الکل کامل یا
Absolute Alcohol

که تا ۹۹درصد یا درجه بالا میرود و بع از آن
الکل رکتیفای میباشد که تا ۹۰تا۹۶درصد الکل دارد که این دو نوع الکل بیشتر در داروسازی استفاده میگردد… البته لازم به ذکر است بدانید که برای ضد عفونی کردن فقط از الکل ۷۰درجه میبایست استفاده کنید… الکل زمانی کارآمد میگردد که در ان به میزان مناسبی آب وجود داشته باشد… سطح باکتری از یک لایه چربی تشکیل شده است که الکل خشک یا نود به بالا نمیتواند به آن نفوذ کند و فقط آب در الکل هفتاد درجه است که میتواند لایه چربی داخل اسپور باکتری یا باکتری غیر اسپور را حل کند تا در پس ورود آن الکل موجود به تخریب سیستم باکتری بپردازد…

هدف من از این مقدمه پرداختن به رفتارهای فارماکولوژیکی الکل بود تا ابتدا شما را به ماهیت الکل آشنا کنم و سپس به فعالیت ها و واکنش هایی که در بدن انجام میدهد بپردازم

الکل به میزان کم دارو و به مقدار زیاد سم است

و در آن فوائدیست، اما مضرات آن بیشتر است
(ق. ک.)