امشب با خسوف-حامد خانمحمدزاده

غروب، ۱۵ اردیبهشت ماه ،ماه گرفتگی رخ می‌دهد که از نوع «نیمسایه» است.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران می‌گوید:
(به دلیل افت نامحسوس نور ماه در هنگام ماه گرفتگی نیمسایه، این نوع ماه گرفتگی معمولا مورد توجه رصدگران و عکاسان نجومی قرار نمی‌گیرد، ولی ماه گرفتگی ۱۵ اردیبهشت امسال پس از گرفت بامداد شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵، عمیق‌ترین ماه گرفتگی نیمسایه است و تا ۱۹ سال دیگر یعنی ماه گرفتگی نیمسایه شبانگاه دوشنبه ۷ مهر ۱۴۲۱ خورشیدی با چنین شرایطی تکرار نخواهد شد.)

امشب هم وطنان ایرانی از ساعت ۱۸ و ۴۴ دقیقه شاهد ماه گرفتگی خواهند بود.
این رخداد عمیق‌ترین ماه گرفتگی نیم سایه است و تا ۱۹ سال دیگر چنین شرایطی تکرار نخواهد شد.
eclipse ماه‌گرفتگی نیم‌سایه‌ای، وقتی رخ می‌دهد که ماه در نیم‌سایهٔ زمین قرار می‌گیرد بنحوی که خورشید به صورت یک قرص بریده از پشت زمین بر ماه می‌تابد.
در این صورت مقداری از شمال یا جنوب ماه تیره‌تر به نظر می‌رسد و ماه به رنگ خاکستری سوخته درمی‌آید.

گزارش علمی بوده و تغییری در داده ارجاع علمی ندارد.
خبر از سایت ایسنا، مرکز زمین شناسی)

ای دلبر بی‌دلان صوفی
حاشا که ز جان بی‌وقوفی
از هجر دوتا چو لام گشتیم
دلتنگ ز غم چو کاف کوفی
آن دم که به طوف خود بطوفی
وآنگه که به خانه هم به طوفی
ما را بنمای مهر و الفت
چون معدن مهری و الوفی
مکشوف ز کشف توست اسرار
زیرا که کشوف هر کشوفی
آنی که بری خسوف از ماه
آن ماه نه‌ای که در خسوفی
آنی که بری کسوف از شمس
آن شمس نه‌ای که در کسوفی
در آحادیم ای مهندس
تو ساکن خانه الوفی
ای آحادی الوف را باش
کاین جا تو به منزل مخوفی
غزلیات شمس