انفجاری امن و عامدانه در آلمان

انفجاری امن و عامدانه به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ مهندسان آلمانی با موفقیت پلی را در یکی از اتوبان‌های این کشور که دو شهر آخن و وورزِلِن را به یکدیگر متصل می‌کرد، با انفجار تخریب کردند. این پل که ۷۰ سال قدمت داشت، آسیب دیده بود و قرار است پلی جدید جایگزین آن شود. شماری […]

انفجاری امن و عامدانه

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ مهندسان آلمانی با موفقیت پلی را در یکی از اتوبان‌های این کشور که دو شهر آخن و وورزِلِن را به یکدیگر متصل می‌کرد، با انفجار تخریب کردند. این پل که ۷۰ سال قدمت داشت، آسیب دیده بود و قرار است پلی جدید جایگزین آن شود. شماری از مردم لحظه انفجار این پل را که با در نظر گرفتن کامل اصول ایمنی تخریب انجام شد، به تماشا نشستند.