اخبار اجتماعی اروپا

اولین جلسه دادگاه شکایت از واکسن کرونا در هامبورگ

برگزاری نخستین جلسه شکایت از واکسن کرونا در هامبورگ

به نقل از رسانه ایرانیان اروپااز وبسایت اطلاعات هامبورگ،
نخستین جلسه رسیدگی به شکایت شهروندان آلمانی از عوارض جانبی واکسن کرونا روز دوشنبه در یکی از دادگاه‌های هامبورگ برگزار شد.
به گزارش وبسایت اطلاعات هامبورگ؛ دادگاه هامبورگ روند بررسی صدها شکایت مطرح شده در آلمان مربوط به عوارض جانبی واکسن کرونا را در روز دوشنبه آغاز کرد.
علاوه بر آلمان دادگاه‌هایی در فرانسه و بریتانیا نیز بررسی شکایت‌های مشابه را آغاز کردند.

ارسال خبر: مهدی قاسمی
تنظیم : رقیه خانمحمدزاده