معرفی کتاب

ایده عالی مستدام( معرفی کتاب) . دکتر امان اله رجبی

همه ی ما در هر شغل و کسب و کاری اعم از مدیریتی یا رده های دیگر، فارغ از نوع شغل دوست داریم ایده ها و نظرهایمان دیده و اجرایی گردد. این کتا ب که از مجموعه انتشارات شرکت آریانا است به شما یاد می دهد چطور ایده پدازی کنید و ایده هایتان را به […]

همه ی ما در هر شغل و کسب و کاری اعم از مدیریتی یا رده های دیگر، فارغ از نوع شغل دوست داریم ایده ها و نظرهایمان دیده و اجرایی گردد.
این کتا ب که از مجموعه انتشارات شرکت آریانا است به شما یاد می دهد چطور ایده پدازی کنید و ایده هایتان را به چه روشی به اجرا دربیاورید و به دیگران نشان دهید.
با مطالعه این کتاب قدرت تفکر و برنامه ریزی و اجرای صحیح ایده را یاد خواهید گرفت.

عنوان انگلیسی کتاب
Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die

نویسنده
چیپ هیث, دن هیث

مترجم
سید رامین هاشمی, مجتبی اسدی

من این کتاب را شخصا چندین بار مطالعه و به دوستان و همکاران خود معرفی نمودم امیدوارم با مطالعه این کتاب ایده هایی خود و اجرایی ارائه نمایید.
من به عنوان یک مشاور حوزه ی کسب و کار مطالعه این کتاب را به غعالان کسب و کار توصیه می کنم.
به خاطر داشته باشیم؛ موفقیت تصادفی نیست…