ایران با ۴ شرکت فیلم سازی در جشنواره بازار فیلم اروپا (EFM) شرکت خواهد کرد

ایران با ۴ شرکت فیلم سازی در جشنواره بازار فیلم اروپا (EFM) شرکت خواهد کرد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ با نزدیک شدن به زمان برگزاری هفتاد و چهارمین جشنواره برلین، سایت این رویداد سینمایی فهرست شرکت‌کنندگان در بازار فیلم اروپا (EFM) را نیز اعلام کرد که تنها نام چهار کمپانی ایرماژ، توزیع فیلم آریانا، […]

ایران با ۴ شرکت فیلم سازی در جشنواره بازار فیلم اروپا (EFM) شرکت خواهد کرد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ با نزدیک شدن به زمان برگزاری هفتاد و چهارمین جشنواره برلین، سایت این رویداد سینمایی فهرست شرکت‌کنندگان در بازار فیلم اروپا (EFM) را نیز اعلام کرد که تنها نام چهار کمپانی ایرماژ، توزیع فیلم آریانا، موسسه پخش بین المللی مینروا و کمپانی «The GlobeCSF» از ایران به چشم می‌خورد.

بازار فیلم اروپا که یکی از مهم ترین رویدهای جهان در عرضه فروش و بازاریابی آثار سینمایی است امسال و همزمان با هفتاد و چهارمین دوره از تاریخ ۵ تا ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ (۲۶ بهمن تا ۶ اسفند) در آلمان برگزار می‌شود.