لایحه‌ی تنظیم فعالیت‌های اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی در فرانسه

تنظیم فعالیت‌های اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی در فرانسه

زانا کوردستانی / پارلمان فرانسه روز پنجشنبه یک لایحه را برای تنظیم فعالیت‌های اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی به منظور جلوگیری از ترویج محصولات و روندهای خطرناک تصویب کرد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، پارلمان فرانسه روز پنجشنبه یک لایحه را برای تنظیم فعالیت‌های اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی به منظور جلوگیری از ترویج محصولات و روندهای خطرناک تصویب کرد.

قانون جدید فرانسه برای خاطیان، زندان یا جریمه‌های سنگین در نظر گرفته است.

پس از رأی مثبت قانونگذاران در مجلس ملی در روز چهارشنبه، ۳۴۲ سناتور از همه طیف های سیاسی به تصویب لایحه ارائه شده رأی مثبت دادند.

تخمین زده می شود که در فرانسه ۱۵هزار اینفلوئنسر وجود داشته باشد، اما اقدامات برخی از آنها بازاریابی را در این کشور با انتقادات فزاینده رو به رو کرده است.

تنظیم خبر: زانا کوردستانی