شعر هایکو،شعر معاصر،دکتر خانمحمدزاده

باران

باران که میبارد، من از تمام برف تهی میشوم…

باران که میبارد،
من از تمام برف تهی میشوم.
من معشوقه ی برفم؛
پیش فرود باران…

(شعر سبک هایکو. الناز بارون)

 

https://instagram.com/iranian_europe_news?igshid=ZDdkNTZiNTM=