باستان‌شناسان در چین، بقایای کاخی ۴۰۰۰ ساله را در یک شهر باستانی و محصور یافتند

باستان‌شناسان در چین، بقایای کاخی ۴۰۰۰ ساله را در یک شهر باستانی و محصور یافتند به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ این شهر در محوطه‌‌ باستانی «شیمنی» قرار دارد و به نظر می‌رسد که در زمان سلسله شی از سلسله‌های نخستین چینی که نام آن در افسانه‌ها به چشم می‌خورد ساخته شده است. اکنون باستان‌شناسان بقایایی […]

باستان‌شناسان در چین، بقایای کاخی ۴۰۰۰ ساله را در یک شهر باستانی و محصور یافتند

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ این شهر در محوطه‌‌ باستانی «شیمنی» قرار دارد و به نظر می‌رسد که در زمان سلسله شی از سلسله‌های نخستین چینی که نام آن در افسانه‌ها به چشم می‌خورد ساخته شده است.

اکنون باستان‌شناسان بقایایی از مجموعه‌ کاخ‌هایی را در این شهر کشف‌ کرده‌اند. پی بنا دارای سازه‌ای است که به روش ضربی و با استفاده از موادی مانند خاک، گچ یا آهک ساخته شده است و نمای این بنای باستانی همچنین، دارای حفره‌هایی مشابه است.

به گفته محققان، این یافته‌ها می‌تواند به روشن کردن منشأ و توسعه ساختمان‌های کاخ در سلسله شی کمک کند.