شاعران فارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا

با شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا “سریا داودی حموله” و “نفس رازقی”

با شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا. سریا داودی حموله و نفس رازقی...

سریا داوودی حموله از بانوان بزرگ درعرصه ی ادبیات است . وی با داشتن آثار ارزشمند در زمینه ی تحلیل و نقد ادبی و چند دفترسروده از جمله شاعران مطرح استان خوزستان می باشد

هفت شعر کوتاه از
سریا داودی حموله

(۱)
آیینه من می‌شود
من
زن زیبایی
که در هیچ آیینه‌ای دیده نمی‌شود!

(۲)
هر جا تو گریه کرده‌ای
کودکان
برای چیدن انگور می‌آیند!

(۳)
درخت
زن کاملی است
به هر طرف که بچرخد
ماه
بی دلیل است!

(۴)
وقتی باد
به پرچم سرزمینی حمله می‌کند
کلمات
جز نشنیدن
به درد هیچ گوشی نمی‌خورند!

(۵)
زندگی
پر از سطرهای خالی است
پیراهن‌ام را
از هرچه نخواست بافت!

(۶)
من آفتابم
تو آفتاب گردان
کودکانی
که نام تو را دارند
به چشم‌های من هم عادت می‌کنند!

(۷)
حرفی
از روسری‌ام را باد می‌برد
مریمی
از زیبایی‌ام کم نمی شود!

#سریا داودی حموله

از کدامین تبار آمدی؟
در جوار دیارم
که چون کولیهای مست
مرا به پایکوبی و دست افشانی
به دور آتشی
بی هیچ پروایی
رقص مرگ را
با نغمه ای جانگداز
تا سپیده دمان
ادامه دهم
شاید دوام بیاورم
و گرنه
تصویری از بالهایم را
در ذهنها
جا میگذارم
تا آگاه شوند
زیبایی بود و نبودم را
در کرانه ی آزادی

# نفس رازقی

گردٱوری و تنظیم:

پروا پاچیده، دبیر شعر فارسی رسانه