کتاب بخوانیم

بخش جوان و نوجوان-زویی واشینگتن-نسا دهقانزاد

زویی، قهرمان کتاب فرستنده: زویی واشینگتن، در روز تولد دوازده سالگی خود از پدر واقعی اش یک نامه دریافت می کند. او با مادر و ناپدری اش زندگی می کند و پدرش از زمان تولد او در زندان بوده است. والدین او این اجازه را به او نداده اند که با پدرش حرف بزند. اما وقتی او نامه پدرش را از زندان دریافت می کند، دوست دارد بیشتر او را بشناسد. در نامه هایی که با هم رد و بدل می کنند متوجه می شود که پدرش بی گناه به زندان افتاده است. برای این که با قهرمان داستان همراه شوید و بدانید که اصلاً زویی می تواند برای پدرش کاری انجام بدهد،
جانی مارکس نویسنده کتاب فرستنده زویی واشینگتن نشر پرتقال

مترجم این کتاب مریم حیدریان است. نویسنده، قهرمان داستان و مترجم این کتاب هیچ کدام مرد یا پسر نیستند و این نکته می تواند برای مخاطبان دختر جذابیت ایجاد کند. در زمان خرید کتاب کودک و نوجوان و تهیه این کتاب می توانید به این مسئله توجه داشته باشید.
بخشی از کتاب : روزی که دوازده ساله شدم، مطمئن بودم بهترین تولد عمرم را تجربه خواهم کرد، تا این که آن نامه به دستم رسید. جشن تولد رؤیایی ام را توی قنادی آری برگزار کرده بودم…

… با این که بیرون مغازه باران می بارید، احساس می کردم خوش شانس ترین دختر دنیا هستم. توی آشپزخانه ای حرفه ای، کنار بهترین دوست هایم، جاسمین و مایا، کاپ کیک های فاج شکلاتی پختیم و تزیینشان کردیم.

وقتی من و مامان و بابا به خانه رسیدیم، بابا بارانی کلاه دارش را از تن درآورد و با جعبه ای که کاپ کیک های باقی مانده تویش بودند، به سرعت وارد خانه شد. مامان که چتر داشت، ساک هدیه هایم را می آورد و من هم پشت سرشان تندتند راه می رفتم. قبل از این که بروم داخل، از توی صندوق پست کنار در ورودی خانه مان، نامه ها را برداشتم.