جوان و نوجوان

بخش جوان و نوجوان-نسا دهقانزاد

بگذار بگویند و بگویند و بگویند..

بگذار بِبُرند و بدوزند و بپوشند..

تو بخند، گوش بده، خیره بمان، هیچ مگو..

 

قسمتی از کتاب مغازه ی خودکشی)

ادم وقتی لبخند

یه بچه رو میبینه

قلبش اروم میگره

 

 

 

 

مغازه جادویی

.

 

نویسنده جیمز  دونی

 

 

 

 

 

سایز بندی کتاب ها رو بشناسیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمی شعر بخوانیم

شده باران بزند

قلب تو دیوانه شود؟

همه ی خاطره ها

نزد تو بیگانه شود؟

شده از دست کسی

یک دفعه دلگیر شوی ؟

او در آغوش کسی باشد و تو پیر شوی؟

شده با جان و دلت عاشق و مجنون باشی؟

او کنار دگری باز تو دلخون باشی؟

شده با یاد کسی تا به سحر گریه کنی؟

با خدا درد و دل و

پیش همه شکوه کنی؟

شده روزی برسد

بغض امانت ندهد؟

آنقدر گریه کنی هیچ ز یادت نرود؟

من پر از دردم و این است

غم دیرینم

همچو فرهاد شدم

کوه غمم شیرینم…

 

بخش جوان و نوجوان نسا دهقانزاد