معرفی رمان_شعر فارسی

بخش جوان و نوجوان_معرفی رمان_نسادهقانزاد

تو مسئول اتفاقاتی هستی که در زندگی ات می‌افتد. همانطور که خودت میدانی، این رفتار توست که تو را به این روز درآورده است: می‌بینی که در راستای بهترین تمایلات و علاقه هایت نیست و چیزی نیست که می‌خواهی؛ پس لعنتی تغییر کن.

روان درمانی

 

 

 

 

مردم همه دم از معرفت می‌زنند، چون حرف زدن خرجی ندارد، ولی عمل کردنش را به قول بانو می‌کوبند به تاق نسیان. چون که حرف زدن یک چیز است و عمل کردن یک چیز دیگر.

مرجان_شیرمحمدی

 

 

 

برش از کتاب

 

شعر فارسی

من نمی دانستم

معنیِ «هرگز» را

تو چرا بازنگشتی دیگر؟

آه ای واژه ی شوم

خو نکرده ست دلم با تو هنوز

من پس از این همه سال

چشم دارم در راه…

 

#هوشنگ_ابتهاج

 

دبیر بخش جوان و نوجوان نسا دهقانزاد