بخش حافظ در آثارخانه ملی تاجیکستان افتتاح شد

زانا کوردستانی / همزمان با روز ملی زبان فارسی – تاجیکی بخش «حافظ» در آثارخانه (موزه) ملی تاجیکستان افتتاح شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، همزمان با روز ملی زبان فارسی – تاجیکی بخش «حافظ» در آثارخانه(موزه) ملی تاجیکستان افتتاح شد.

 روز ملی زبان فارسی- تاجیکی  همزمان با سومین روز برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان با حضور مصطفی محدثی خراسانی؛ شاعر، محمدعلی رکنی و مجید آقایی از  نویسندگان ایرانی برگزار شد.

همزمان با این روز، بخش «حافظ» در آثارخانه(موزه) ملی تاجیکستان با حضور هیئت ایرانی حاضر در این نمایشگاه افتتاح شد و مصطفی محدثی خراسانی به این مناسبت و به مناسبت روز ملی زبان فارسی – تاجیکی چند غزل از حافظ خواند و درباره جایگاه زبان فارسی در همگرایی فرهنگی ملت فارس و تاجیک صحبت کرد. 
بخش «حافظ» در آثارخانه ملی تاجیکستان عموما شامل نسخه‌های خطی مرتبط با حافظ و نسخه‌هایی از دیوان حافظ است.
گفتنی است؛ برای اولین بار است که در  موزه‌های کشورهای فارسی زبان یک بخش مستقل برای حافظ در نظر گرفته شده است.
یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان از یازدهم مهر ماه ۱۴۰۲ آغاز به کار کرد و سیزدهم مهر ماه ۱۴۰۲ به کار خود پایان داد.

✍ زانا کوردستانی