بررسی تورم سال قبل و افزایش حقوق های سال جدید در بلژیک

    نرخ تورم بلژیک در سال ۲۰۲۱ بطور متوسط ۳٫۵۳ درصد بوده است. بیشترین میزان تورم در ماه نوامبر بوده است. نرخ تورم برای سال ۲۰۲۲ حدودا ۳٫۸ درصد پیش بینی شده است.   با توجه به این میزان تورم دستمزدها از ابتدای سال ۲۰۲۲ افزایش خواهند یافت.   حقوق سوسیال از ماه ژانویه […]

 

 

نرخ تورم بلژیک در سال ۲۰۲۱ بطور متوسط ۳٫۵۳ درصد بوده است. بیشترین میزان تورم در ماه نوامبر بوده است. نرخ تورم برای سال ۲۰۲۲ حدودا ۳٫۸ درصد پیش بینی شده است.

 

با توجه به این میزان تورم دستمزدها از ابتدای سال ۲۰۲۲ افزایش خواهند یافت.

 

حقوق سوسیال از ماه ژانویه ۲ درصد

 

حقوق کارمندان از ماه فوریه ۲ درصد

 

حقوق کارگران از ژانویه ۳٫۵۸ درصد. این عدد برای بخش رستوران ۳ و برای صنایع غذایی ۳٫۲۲ خواهد بود.

 

پیش بینی شده است که در ماههای سپتامبر و اکتبر یک افزایش دوم هم اعمال خواهد شد.