بررسی چهار سرودهسید علی صالحی از فیض شریفی

۵۲ کتاب فیض شریفی در نمایشگاه تهران

فیض شریفی در کتاب «سیدعلی صالحی» چهار دوره‌ سروده‌های این شاعر را نقد و بررسی و سپس موفق‌ترین و تازه‌ترین اشعار را به شیوه نوین و فلسفی تشریح و تبیین کرده است.

استاد شریفی، شما چند کتاب در نمایشگاه کتاب دارید ؟ لطفا آخرین کتابی را که چاپ و منتشر کرده‌ اید معرفی کنید :

خیلی ممنون، بله الان داشتم در ذهنم می شمردم .
اجازه بدهید با هم بشماریم .سیزده کتاب شعر زمان با نام های سياوش کسرایی، سيمين بهبهانی، سید علی صالحی، منوچهر آتشی، نادر نادرپور ، نصرت رحمانی، يدالله رؤیایی، حمید مصدق، حسین منزوی ، شمس لنگرودی، شفیعی کدکنی، فريدون مشیری، فريدون توللی دارم که برخی از آنها به چاپ های چهار تا هفت رسیده اند. به جز اینها کتاب آنتولوژی غزل ( برای نشستن کنار تو ” و ” خیام و پساخیامیان ” را هم انتشارات نگاه چاپ و منتشر کرده اند که ۱۴ کتاب می شود .
یک کتاب هم انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و منتشر کرده اند به نام ” نمایش نامه ی حسنک وزیر و نقد درام ”
انتشارات نوید شيراز کتاب های ” دستور ساختاری … ” ،” غم دونده در همراهی با موراکامی ” ، ” کیمیای رحمانی ” ، ” ویس و رامین ، نقد تحلیل صادق هدایت و فیض شریفی ” ، پژواک شاعران بهبهان ” با همکاری خانم فرشته‌ ی محمد شاهی و ” عشق بر آستانه‌، چند و چونی با نصرت رحمانی ” چاپ و منتشر کرده اند .
انتشارات سیب سرخ ، ” هفت کتاب ” نمايش نامه های من و مامت ” ، ” منافسات شاعران ، نصرت رحمانی و معاصران ” و چاپ دوم ” کیمیای رحمانی ” را چند سال پیش چاپ و منتشر کرده اند.
انتشارات هیرمند و مرو ” عاشقانه های شمس لنگرودی ” و ” عاشقانه های جهان ” ، انتشارات روشن مهر ” ترانه‌ های پرتشویش ” ، انتشارات ابتکار نو ” غریقی خاموش در کولاک زمستان ” که نقد و نظر و مصاحبه و شعر شمس لنگرودی است چاپ و منتشر کرده‌ اند .
انتشارات لطیفی، دفتر شعر ” زیباترین زمین ” ،انتشارات کتاب هرمز اهواز ، دفتر شعر ” احتمال ” ، ” و شعر چيست؟ ” ، ” درام سياوش و نقد درام ” ، ” یادداشت های ادیبانه ی پیش از آلزایمر ” و ” چگونه نمايش نامه بنویسیم و سه نمایش ” را چاپ و منتشر کرده اند .

انتشارات حس هفتم ،” داستان زمانه ی ما ( ۱ ) صادق هدایت، صادق چوبک ( ۲ ) و هوشنگ گلشیری، (۳ ) ،
شاعران معاصر ایران:” اسماعيل خویی(۱) ، علی باباچاهی(۲) و ” سیدعلی صالحی(۳)
” با آنچه در زمینه و صحنه است ” نقد منظومه های حسن اجتهادی، نقد اشعار ” زهره ی یوسفی ” ، اشعار ” شیوا خالدی ” ، ” اشعار محمد رضا پرویزی ” به نام ” چهارشنبه های بی تو” ، اشعار و آقار ایرج شريفی به نام ” این شقايق را نگاهی سرد پرپر می کند ” ، مجموعه ی اشعار دکتر حبیب شريفی ، نقد اشعار ” خیال کنید رفته اید از یادم ” از معصومه ی فتحی را چاپ و منتشر کرده اند.
بیش از اینها انتشارات حس هفتم کتب قطور و دو جلدی ” مکتب های ادبی ايران و جهان ” را با جلد سخت به چاپ رسانده اند .
چند کتاب دیگر هم هست که منتظرشان هستم مثل ” شعر زمان هوشنگ چالنگی و محمد علی سپانلو…
در مجموع آنچه از آثارم در حساب است ۵۶ کتاب می شود .
مشغول شمردن کتاب ها شدم سوال دوم تان را فراموش کردم

* آخرین اثرتان کی چاپ و منتشر شده است ؟

آخرین کتابی که به دستم رسیده ، کتاب شاعران معاصر ( ۳ ) سیدعلی صالحی است .

* فکر کنم شما پیش از این شعر زمان سیدعلی صالحی را چاپ کرده‌ بودید .

بله ، شعر زمان ( ۹ ) سیدعلی صالحی را در ۴۷۰ صفحه انتشارات نگاه چاپ کرده‌ است .
این کتاب می تواند جلد دوم و ادامه‌ جلد نخست باشد .در جلد نخست درباره‌ی ۲۰ دفتر از اشعار سیدعلی صالحی نوشته ام .در این دفتر ، دفترهای دیگر اشعار و نظریات جدید ایشان ” منشور شعر حکمت ” نوشته‌ ام و از نگاه فلسفی، تاسیان ، و دوره‌های مختلف اشعار سیدعلی صالحی سخن گفته ام و اشعار این شاعر موفق و پرکار را نقد و بررسی کرده ام و اشعار موفق تر آیشان را در متن گنجانده ام .

بله ، خدمت تان عرض کردم .سیدعلی صالحی شاعر پرکار و موفقی است .من چهار خط در یک نمودار کشیده ام و شعر صالحی را از منظر زیبایی های هنری ، پشتوانه‌ی فرهنگی، عمق عاطفی و گستردگی اجتماعی، نقد و بررسی کرده ام و گفته ام چرا شعر سیدعلی صالحی مورد اقبال قرار گرفته است.
مثلا در ابعاد هنری شعر صالحی نوشته ام که او از صورخیال و آرايه های ادبی به اعتدال کار می کشد .و در زمینه ی پشتوانه‌ی فرهنگی، او هم از انديشه های فلسفی هم از انديشه های فلسفی و هم از حکمت و انديشه ی و حکمت فردوسی و هم خیام و هم مولوی ، هم شاعران پیش از خود برخوردار است.
سیدعلی صالحی توانسته تفکرات فلسفی و عرفانی را در هم بیامیزد و در شعر حکمت ، ضمن کشف ظرفیت های دیگر حوزه ی زبان در الگو پذیری و تاثیر پذیری از شاعران کهن و از طريق آشنایی با ظرایف و ظرفیت های زبان – به خصوص زبان کهن – امکانات دیگری برای خود فراهم بیاورد و در بسیاری از موارد ، نقش اصلی برجسته سازی در زبان شعر را به عهده بگیرد .هرچند این شکل و شيوه، از شعر کلاسیک اخذ شده است اما به کارگیری آن ، یک شگرد و فیگور شاعرانه در شعر معاصر به حساب می‌آید.