برنامه مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ مشخص شد

برنامه مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ مشخص شد * جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ تاجیکستان – اردن، ساعت ۱۵، ورزشگاه احمد بن علی استرالیا – کره جنوبی، ساعت ۱۹، ورزشگاه الجنوب * شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ایران – ژاپن، ساعت ۱۵، ورزشگاه اجوکیشن سیتی قطر – ازبکستان، ساعت ۱۹، ورزشگاه البیت

برنامه مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ مشخص شد

* جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

تاجیکستان – اردن، ساعت ۱۵، ورزشگاه احمد بن علی

استرالیا – کره جنوبی، ساعت ۱۹، ورزشگاه الجنوب

* شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

ایران – ژاپن، ساعت ۱۵، ورزشگاه اجوکیشن سیتی

قطر – ازبکستان، ساعت ۱۹، ورزشگاه البیت