برگزاری مراسم افتتاحیه جام ملت های آسیا

گزارش تصویری عکاس: فواد اشتری مراسم افتتاحیه جام ملت های آسیا برگزارشد پوشش اختصاصی جام ملت های آسیا همراه با رسانه ایرانیان اروپا

گزارش تصویری
عکاس: فواد اشتری

مراسم افتتاحیه جام ملت های آسیا برگزارشد

پوشش اختصاصی جام ملت های آسیا همراه با رسانه ایرانیان اروپا