بزرگداشت روز جهانی روانشناس و مشاور

پیام همکاران روانشناس رسانه به مناسبت روز جهانی “روانشناس”

رسیدن به آرامش و اطمینان و دوری از افسردگی و اضطراب، از اساسی‌ترین نیازهای سرِشتی انسان و از دیرباز، جزو مسائل اساسی بشر بوده‌است. همین مسئله، موجب شده تا در ادیان و آیین‌های کهن بشری، ضمن تشریح علل آرامش روحی و روانی، راهکارهایی برای پاسخ به این نیاز اساسی بشر ارائه شود. از سویی دیگر، بهداشت و سلامت روانی، یکی از نیازهای اجتماعی نیز هست؛ چراکه عملکرد مطلوب جامعه، مستلزم برخورداری از کسانی است که از نظر سلامت و بهداشت روانی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند.
از این رو حضور و همراهی روانشناسان ، هدیه ای روشن در دنیای علم به بشریت است.
بودنتان سبز
همراهیتان همیشگی رسانه ایرانیان اروپا