بزرگداشت پرفسور فاطمه مدرسی

امروز پنجم دی ماه ۱۴۰۲ با همراهی مسئولین عالی رتبه استانی مراسم نکوداشت خانم پرفسور فاطمه مدرسی با همت بنیاد ایران شناسی شعبه استان آذربایجان غربی و با همکاری بنیاد ایران شناسی شعبه استان آذربایجان غربی و با همکاری اداره ها و نهادهای علمی و پژوهشی اعم از استانداری ، اداره کل ارشاد اسلامی ،دانشگاه […]

امروز پنجم دی ماه ۱۴۰۲ با همراهی مسئولین عالی رتبه استانی مراسم نکوداشت خانم پرفسور فاطمه مدرسی با همت بنیاد ایران شناسی شعبه استان آذربایجان غربی و با همکاری بنیاد ایران شناسی شعبه استان آذربایجان غربی و با همکاری اداره ها و نهادهای علمی و پژوهشی اعم از استانداری ، اداره کل ارشاد اسلامی ،دانشگاه ارومیه، حوزه هنری،شهرداری،شورای اسلامی و مرکز پژوهشگاهی شورا اسلامی، صدا و سیمای مرکز استان، نهاد کتابخانه های عمومی و تبلیغات اسلامی برگزار گردید.
این مراسم در سالن صفی الدین ارموی حوزه هنری استان برگزار گردید.

در معرفی خانم فاطمه مدرسى (متولد ۱۳۳۵ش)، باید ذکر شود؛
ایشان استاد فرهیخته و پژوهشگر برتر کشوری، مؤلف، محقق، مترجم، مصحح، عضو هیات علمی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، دكتراى زبان و ادبیات فارسى، از چهره‌های برجسته علمی مهاباد

دکتری زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی
عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی . مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ * معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹* معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال ۱۳۸۴ به مدت شش سال.
مرتبه علمی
استاد
عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی
عضو هیأت ممیزه دانشگاه ارومیه تا سال ۱۳۸۳ عضو کمیته تخصصی هیأت ممیزه سه دوره.. عضو شورای انتشارات دانشگاه دو دوره.
عضویت در انجمن های علمی
عضو انجمن استادان فارسی ، عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ، عضو انجمن نقد ادبی ایران ،عضو انجمن استادان زبان فارسی هند.
سردبیری سه مجله:
۱_ فصلنامه علمی پژوهشی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)ISC که تنها مجله سبک شناسی در ایران می باشد باشد.
۲_سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد واحد سنندجISC
۳_سردبیر فصلنامه تخصصی آیینۀ ادب(ادبیات معاصر)دانشگاه ارومیه تا سال ۱۳۹۵

کتاب های چاپ شده:
۱-دکتر فاطمه مدرسی، فرهنگ عرفا آماده چاپ.
۲-دکتر فاطمه مدرسی و سهراب سعیدی، روزون رفته هیچ وَه نَتاتِن(شروه و ترانه در هرمز گان)
۳-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۹۶، تو این را دروغ و فسانه مدان.
۴-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۹۵، ترجمه و شرح اسفار ابن عربی.
۵-دکتر فاطمه مدرسی و ابراهیم ملکی و دکتر یاسر رحمتی، ۱۳۹۵، ترجمه امپراطوری زبان.
۶-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر فرح قادری، ۱۳۹۳، ترجمه ی درآمدی اجمالی بر پسا استعماری.
۷-دکتر فاطمه مدرسی و فرشته رستمی، ۱۳۹۳، ماهیان جدا از آب(تأملی در اشعار طاهره صفار زاده).
۸-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۹۳، زبان فارسی در گسترۀ تمدن ایرانی.
۹-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر وحید رضایی، ۱۳۹۳، تصحیح دیوان محبی(سلطان سلیمان قانونی).
۱۰-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر وحید رضایی، ۱۳۹۳، تصحیح و شرح دیوان طرزی افشار.
۱۱-دکتر فاطمه مدرسی و مریم عرب، ۱۳۹۳، کعبۀ دل(زبان صوفیانه عین القضات).
۱۲-دکتر فاطمه مدرسی و الناز ملکی، ۱۳۹۲، شعر فروغ در بوتۀ نقد زیبایی شناسی.
۱۳- بهار ۹۲، گردآوری مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مولانا.
۱۴-دکتر فاطمه مدرسی، گردآوری مجموعه مقاله های فضولی در حال ویراستاری.
۱۵-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۹۱، گرد آوری کجموعه و چکیده مقالات هایش بین دالمللی حسام الدین چلبی ارموی و مثنوی مولوی.
۱۶-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۹۱، گرد آوری مجموعه مقالات همایش خاقانی(جلد دوم) ناشر دانشگاه ارومیه.
۱۷-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۸۵، گرد آوری مقالات همایش خاقانی(جلد اول).
۱۸-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۸۳، گرد آوری مقالات همایش تجلی عرفان در شعر شاعران آذربایجان .
۱۹-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۸۲، گرد آوری مجموعه مقالات همایش بین المللی سبک آذربایجانی .
۲۰-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۹۲، گلی بر اورنگ طبیعت، تصحیح و توضیح دیوان فارسی قاصد(حاجی بکر آقای حویزی).
۲۱-دکتر فاطمه مدرسی و دکتر لاوژه، ۱۳۸۹٫
۲۲-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۸۹، تجدید چاپ معجم النحو .
۲۳-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۸۱، ترجمه معجم النحو.
۲۴-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۸۱، ترجمه و تصحیح منظرالانسان در سه جلد ترجمه ی وفیات الاعیان ابن خلکان هفت جلدی.
۲۵-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۷۸، تصحیح ورقه وگلشاه (به زبان کردی) .
۲۶-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۹۰، قلعه دختر با همکاری سیفی .
۲۷-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۹۰، فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی.
۲۸-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۸۷، ازواج تا جمله.
۲۹-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۸۷، سیمای رسول مهر در ادب فارسی .
۳۰-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۸۱، سی مرغ در آیینه ی سیمرغ، ناشر حسینی و تجدید چاپ در همان سال.
۳۱-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۷۶، چون تافته ریگ زیر باران(شرح دیوان مسعود سعد)، جهاد دانشگاهی.
۳۲-دکتر فاطمه مدرسی، ۱۳۹۶، ای عشق تو موزون تری جستار هایی در باب زندگی و اندیشه شمس و مولانا، تهران چاپار.
۳۳-دکتر فاطمه مدرسی ، ۱۳۹۵، فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی،چاپ دوم.
۳۴-فاطمه مدرسی و دکتر وحید رضایی، ۱۳۹۱، تصحیح و توضیح سلامان وابسال خواجه زین العابدین مشهور به عبدی بیگ ونویدی شیرازی.
۳۵-فاطمه مدرسی، دکترمحمد امیر عبیدی نیا، ۱۳۹۰، ترجمه طبقات الشفاعیه فارسی(جلد دوم).
۳۶-فاطمه مدرسی،دکتر محمد امیر عبیدی نیا، ۱۳۹۰، طبقات الشفاعیه( جلد اول

جوایز و افتخارات:
۱- کسب عنوان نخبه کشوری در سال ۱۳۹۰٫
۲- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۴
۳- بر اساس آمار موجود در پایگاه استنادی isc پرتألیف ترین استاد دانشگاه ارومیه .
۴- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۳٫
۵- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲٫
۶- کسب عنوان نویسنده و محقق نمونه در سال ۱۳۹۱ از طرف ارداره کل ارشاد اسلامی.
۷- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۱٫
۸- برگزیده شدن کتاب فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی به عنوان پنج کتاب برتر کشور در جشنواره جایزۀ ادبی جلال آل احمد در سال ۱۳۹۱٫
۹- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال ۱۳۹۰٫
۱۰- کسب عنوان پژوهشگر نمونه در سال ۱۳۸۸٫
۱۱- پژوهشگر نمونه دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۷٫
۱۲- کسب عنوان مؤلف نمونه استان در سال ۱۳۸۶٫
۱۳- کسب عنوان پژوهشگر برتر در سال ۱۳۸۶٫
۱۴- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۵٫
۱۵- کیب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۴٫
۱۶- کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۳٫
۱۷- کسب عنوان مؤلف نمونه دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۲٫
۱۸- کسب عنوان مترجم نمونه در سال ۱۳۷۹٫
۱۹- کسب عنوان نخبه استان در سال ۱۳۷۹٫
۲۰- کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۷۹٫
۲۱- کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال ۱۳۷۸٫
۲۲- کسب عنوان زن نامور ایران در جشنواره زنان نام آور ایران از طرف دفتر ریاست جمهوری،۱۳۷۸٫
۲۳- کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوری (انتخاب از طریق وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)در سال۱۳۸۸٫