طوفان ووزش باد شدید دربرخی نقاط

هشدار طوفان نسبتا شدید دربرخی نقاط آلمان و اروپا از امشب پنجشنبه.

بنابه گزارشی که توسط سازمان هواشناسی آلمان صادر شده است از امشب چهارشنبه شانزدهم فوریه شاهد طوفان نسبتا شدیدی دربرخی نقاط آلمان خواهیم بود.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا و به نقل از  گزارشی که توسط سازمان هواشناسی آلمان صادر شده است از امشب چهارشنبه شانزدهم فوریه شاهد
طوفان نسبتا شدیدی دربرخی نقاط آلمان خواهیم بود.
از امشب پنج شنبه، تندبادهای طوفانی (طوفان) شدید در سواحل و کوهستان ها، بروکن و فیشتلبرگ  پیش بینی شده است.
وزش بادهای شدید، گاهی اوقات با تندبادهای طوفانی مانند در مناطق پست و کم ارتفاع ادامه خواهد یافت، وپیش بینی میشود که این ورزش بادهای نامنظم گاها شدید تا یکشنبه ادامه یابد.

همچنین در ایالت هسن اعلام هشدار شده که پنج شنبه  این هفته این منطقه شاهد رعد و برق با تندباد، باران و طوفان  تا سرعت حدود ۱۱۰ کیلومتر در ساعت باشد.
همچنین در بعضی از نقاط اروپا از جمله نواحی از  بلژیک و انگلیس احتمال وزش تند بادهای نسبتا شدید خواهد بود.