دو کتاب از شاعر مازندرانی به چاپ چهارم رسید

دو کتاب از شاعر مازندرانی به چاپ چهارم رسید به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، کتاب‌های “سمر” و “زمان دیدار” آثار منتشر شده‌ی آقای “بهرام کیانی” شاعر و نویسنده‌ی اهل شهرستان نور استان مازندران به چاپ چهارم رسید. سه چاپ اول این کتاب‌ها توسط انتشارات اتفاق و چاپ چهارم توسط انتشارات سارات انجام شده است. تهیه […]

دو کتاب از شاعر مازندرانی به چاپ چهارم رسید

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، کتاب‌های “سمر” و “زمان دیدار” آثار منتشر شده‌ی آقای “بهرام کیانی” شاعر و نویسنده‌ی اهل شهرستان نور استان مازندران به چاپ چهارم رسید.

سه چاپ اول این کتاب‌ها توسط انتشارات اتفاق و چاپ چهارم توسط انتشارات سارات انجام شده است.

تهیه خبر: زانا کوردستانی