کاهش محدودیت های کرونا در لهستان

به دنبال سایر کشور های اروپایی لهستان هم محدودیت های کروناراکاهش داد

 

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا وبراساس کنفرانس مطبوعاتی که روز ٢۴ مارس برگزار شد وزیر بهداشت خبر از حذف محدودیت های کرونایی برای مسافران ورودی به لهستان را داد و براساس قوانین جدید از تاریخ ٢٨ مارس مسافرانی که از آلمان یا دیگر کشورهای حوزه شینگن وارد لهستان می شوند از لحاظ کرونا تست و بررسی نمی شوند همچنین ملزم به داشتن اسناد واکسیناسیون یا قرنطینه نیز نمی باشند. مسافرانی که از دیگر کشورها می آیند درصورتی که با واکسن های مورد پذیرش لهستان واکسینه نباشند به تست یا قرنطینه ٧ روزه نیاز دارند که درصورت تمایل با انجام تست ۴٨ ساعت بعد از ورود می توانند از ادامه قرنطینه آزاد شوند.