یک بیماری جدید خواهیم داشت!

بیل گیتس در مونیخ دوباره پیش بینی کرد: بیماری همه گیرجدید در جهان!

بیل گیتس، مدیر عامل شرکت مایکروسافت طی اظهار نظریی دیگر گفت :ماا یک بیماری همه‌گیر دیگر خواهیم داشت و دفعه بعد یک پاتوژن متفاوت خواهد بود!

بیل گیتس، مدیر عامل شرکت مایکروسافت طی اظهار نظریی دیگر گفت :مایک بیماری همه‌گیر دیگر خواهیم داشت که البته دفعه بعد یک پاتوژن متفاوت خواهد بود!

وی در مورد این همه گیری گفت: دراین بیماری جدید یک “پاتوژن” ـ عامل بیماری‌زا ـ خواهد بود.
ما ابزاری برای ریشه‌کنی این پاتوژن نداریم و می‌خواهیم نسل جدیدی از واکسن‌های مناسب داشته باشیم.

وی افزود: این بیماری در حد یک آمفولانزای ساده خواهد بود که البته تا حدودی از پوشش ماسک استفاده خواهد شد،البته با آمدن این بیماری مرگ و میر کمتری نسبت به وضع کنونی خواهیم داشت.

بیل گیتس سالها پیش از کرونا و طی اظهار نظری و پیش بینی شگفت انگیزی دیگر به ظهور بیماری تنفسی در آینده اشاره کرده بود.