درمان اختلالات عصبی

“بی ارزش شدن زنان در جامعه و راهکار آن _ دکتر لیلا دالوند “درمانگر اختلالات عصبی”

یکی از مسائل روانشناسی که با مطالعه آن می توان پی به بی ارزش شدن زنان برد؛ بررسی تیپ شخصیتی هر یک از آن هاست. به طور کلی می توان تیپ شخصیتی زنان را به چهار گروه A، B،C  و D تقسیم بندی کرد. با قرار گرفتن زنان در هر یک از این تیپ شخصیتی ها...

نویسنده: دکتر لیلا دالوند

درمانگر اختلالات عصبی ، عضو انجمن APA آمریکا

( برلین)

آشنایی با مهمترین ویژگی های بی ارزش شدن زنان در جامعه

و ارائه راهکارهایی برای آن

هر یک از زنان و مردان از خود خصوصیات مختلفی در جامعه ارائه می کنند. گاهی اوقات رفتارهای نابهنجاری که در جامعه انجام می شود؛ سبب بی ارزش شدن زنان می گردد. بر همین اساس در این برگ نوشته به این توضیحات خواهیم پرداخت که زن ها چه رفتارهایی از خود بروز می دهند که در مقابل مردان و به طور کلی جامعه، بی ارزش می شوند. عمده ترین دلیل آن ها چیست و چگونه می توان به درمان این رفتارهای نابهنجار پرداخت؟ ویژگی ها و تیپ شخصیتی هر یک از مردان نسبت به زنان متفاوت می باشد. از نظر دینی هم اگر بخواهیم این مسئله بی ارزش شدن زنان را مورد واکاوی قرار دهیم؛ باید دانست که اسلام به زن و جایگاه آن بسیار ارزش قائل شده است. حال اینکه چرا برخی از زنان از خود رفتارهای نابهنجاری بروز می دهند؛ موضوع این مطلب است. به همین جهت در ادامه با ما همراه باشید تا به پاسخ روشن و شفافی در این راستا دست یابیم.

 

 

بی ارزش شدن زنان

آشنایی با انواع تیپ شخصیت های مختلف زنان

یکی از مسائل روانشناسی که با مطالعه آن می توان پی به بی ارزش شدن زنان برد؛ بررسی تیپ شخصیتی هر یک از آن هاست. به طور کلی می توان تیپ شخصیتی زنان را به چهار گروه A، B،C  و D تقسیم بندی کرد. با قرار گرفتن زنان در هر یک از این تیپ شخصیتی ها می توان تا حدودی به شخصیت آن ها پی برد. هر چند که معمولا شناخت زن ها کار سخت و پیچیده ای است. قبل از آنکه به معرفی این تیپ شخصیت ها پرداخته شود؛ لازم به یادآوری است که تنها ویژگی های منفی هر یک از این گروه ها بیان می شود. بدین ترتیب که از ویژگی های مثبت موجود در هر یک از این گروه ها فاکتور شده است تا بتوان به بی ارزش شدن زنان با استفاده از این ویژگی های منفی در جامعه پی برد.

۱-    گروه A

تیپ شخصیتی گروه A مربوط به زنانی است که ویژگی های منفی زیر را دارند:

·       یک دنده

·       عجول

·       بی احساس

·       پرخاشگر

·       و…

هر یک از این ویژگی های منفی می تواند به بی ارزش شدن زنان در برابر مردان بینجامد. بنابراین می بایست تا حد امکان از بروز این رفتارها به ویژه در برابر مردها جلوگیری نمایند.

۲-    گروه B

ویژگی های منفی دیگری در گروه B وجود دارد که سبب بی ارزش شدن زنان می گردند. این ویژگی ها عبارتند از:

·       غیر واقعی بودن در برخی از مواقع

·       لوس بودن بیش از حد

·       خودخواه بودن

·       و…

گاهی نیز این ویژگی ها در زنان بروز می یابد که در مواجه با مردان سبب بی ارزش شدن زنان می گردد.

۳-    گروه C

تیپ شخصیتی زنان این گروه نیز دربردارنده ویژگی های منفی زیر می باشد:

·       شکاک بودن بیش از حد نرمال

·       عدم اعتماد به دیگران

این ویژگی های منفی گاهی اوقات سبب بی ارزش شدن زنان در جامعه می شوند که با مردان مختلف در ارتباط هستند. البته میزان این ویژگی ها در هر یک از زنان نسبت به سایر زنان، متفاوت می باشد.

 

 

انواع تیپ شخصیتی زنان

۴-    گروه D

ویژگی های منفی گروه D که سبب بی ارزش شدن زنان در برابر مردان می شوند؛ شامل موارد زیر می باشد:

·       کم رو بودن

·       قانع نبودن

این ویژگی ها نیز می تواند از جمله ویژگی های منفی زنان به شمار آیند. بنابراین همان طور که مشاهده شد؛ بی ارزش شدن زنان در برابر مردان می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. این دلایل بستگی به نوع تیپ شخصیتی هر یک از زنان دارد. زنانی که از خود کنش های نابهنجار و به دور از شأن و شخصیت خود بروز می دهند؛ رفته رفته ارزش ذاتی خود را از دست می دهند.

آشنایی با مهمترین ویژگی ها و صفات اخلاقی دال بر بی ارزش شدن زنان

در این بخش به مهمترین صفات اخلاقی و ویژگی هایی اشاره می شود که به منزله بی ارزش شدن زنان در برابر مردان می باشد. این ویژگی ها عبارتند از:

·       احساس ترس و نگرانی بسیار زیاد زن ها به امور مختلف

·       احساس تبعیض جنسیتی زن نسبت به مرد

·       دلبستگی نسبت به خانواده

·       کاهش پذیرش اجتماعی

·       چشم و هم چشمی

·       مادی بودن یا پول پرست بودن آن ها

·       غر زدن

·       تنبل بودن

·       و…

هر یک از این ویژگی ها می توانند به بی ارزش شدن زنان منجر شوند که در عین حال سبب بروز برخی رفتارهای نابهنجار در آن ها می گردد. به عنوان مثال: زنانی که احساس تبعیض جنسیتی می کنند و یا خیلی مورد پذیرش اجتماعی نیستند؛ رفتارهایی ناهنجاری را از خود بروز می دهند. رفتارهایی که در نهایت سبب بی ارزش شدن زنان می گردد. به همین جهت می بایست به منظور جلوگیری از این رفتارها و ناهنجاری ها، اقداماتی صورت بگیرد.

 

 

نقش رسانه ها در تغییر دیدگاه بی ارزش شدن زنان

نقش رسانه ها و تبلیغات در تغییر دیدگاه بی ارزش شدن زنان

دلایلی که سبب بی ارزش شدن زنان می شود؛ به کنش های آن ها در جامعه بر می گردد. در واقع زن ها گاهی اوقات از خود رفتارهایی را بروز می دهند که مطابق با ارزش های ذاتی آن ها نیست. این رفتارهای نابهنجار آن ها ریشه در کنش هایی دارد که به ناگاه و با توجه به احساسات آن ها بروز می یابد. اما در این راستا نباید از نقش بی بدیل رسانه ها و تبلیغات به جهت جلوگیری از چنین رخداد ناخوشایندی غافل ماند. چرا که رسانه ها با تبلیغات خود می توانند نظریه هایی را مطرح نمایند تا زن ها از تجربیات آن ها بهره مند گردند. گاهی اوقات نیز برخی زنان به علت تضعیف دین و دینداری، دچار تخلفات و تعارضات مختلفی می شوند. همین مسئله سبب بی ارزش شدن زنان و بدبینی نسبت به آن ها شده است. بنابراین رسانه ها می بایست با تبلیغات خود در رسانه ملی از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری نماید.

تأثیر نوع نگاه هوس آلود مردان در بی ارزش شدن زنان

از مسائلی که سبب بی ارزش شدن زنان در جامعه شده؛ نوع نگاه هوس آلود و ابزاری به زن است. متأسفانه چنین دیدگاهی امروزه به وجود آمده که به زن تنها برای لذت نگاه می کنند. همین مسئله سبب بی ارزش شدن زن در جامعه شده است. زنانی که برای مورد توجه قرار گرفتن در برابر نگاه های چشم چران مردان از خود رفتارهای نابهنجاری ارائه می نمایند. به جهت جلوگیری از این ناهنجاری های اجتماعی، مردان نقش تعیین کننده ای دارند. به این ترتیب که زمینه های رشد و تعالی را در زندگی و خانواده خود برای زنان فراهم سازند. به جهت پیشگیری از بی ارزش شدن زنان و نگاه هوس آلود به آن ها می توان از ترفند امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد. تربیت درست دخترها در هر خانواده ای آن را از بروز این مشکلات دور نگه می دارد. پوشش نامناسب زن ها و عدم تذکر مردان به آن ها می تواند جوانان را به سمت تباهی بکشاند.

 

تغییر در دیدگاه نگاه ابزاری به زن ها

تغییر دیدگاه در مورد زنان و نگاه ابزاری به آن ها

نگاه ابزاری به زنان از مهمترین عوامل در بی ارزش شدن زنان در جامعه می باشد. به همین دلیل می بایست این دیدگاه را در مورد زنان تغییر داد. چون ارزش ذاتی زن ها و جایگاه آن ها در زندگی بسیار پررنگ جلوه می کند. در همین راستا روانشناس ها همواره راهکارهایی را ارائه می کنند تا بتوانند این نگاه ابزاری به زن ها را در جامعه تغییر دهند. زنان به جهت جلوگیری از برچسب بی ارزش شدن زنان در برابر مردان و جامعه، در تلاش هستند. چون بروز برخی ناملایمتی ها در خصوص آن ها سبب شده تا مردم و به ویژه جنس مخالف به آن ها به شکل دیگری نگاه کنند. به همین دلیل با استفاده از راهکارهای علمی و عملی می توان تا حدود زیادی از این دیدگاه ها جلوگیری کرد. زنان در زندگی می توانند نقش های کلیدی و مهمی را ایفاء کنند. بنابراین نباید تنها با نگاه ابزاری به آن ها نظر افکند و آن ها را در جامعه محدود کرد.

پیچیده بودن شناخت زنان و نوع کنش ها و رفتارهای آن ها

بی ارزش شدن زنان بر حسب عواملی است که با رفتارهای فرد ظاهر می گردند. یکی از مسائلی که در این راستا می بایست به آن توجه داشت؛ پیچیده بودن شناخت زنان است. چون معمولا آن ها، انسان های مرموز و ناشناخته و البته غیر قابل پیش بینی هستند. کسانی که به ناگاه از خود رفتارهایی بروز می دهند که شناخت رفتار و ویژگی های آن ها را سخت تر می کند. زنان در برابر مردان بیشتر دمدمی مزاج هستند و یا از اینکه به مسائل رازگونه ای پی ببرند؛ لذت می برند. بروز همین رفتارهاست که گاهی سبب می گردد تا از خود رفتارهای نابهنجاری ارائه کنند. رفتارهایی که در نهایت سبب بی ارزش شدن زنان می گردند. اما در عین حال که زنان، موجودات پیچیده ای هستند؛ می توان آن ها را با استفاده از راهکارهای روانشناسی، درمان کرد. به گونه ای که تا حد زیادی از بروز این رفتارهای نابهنجار جلوگیری کنند تا به ارزش ذاتی بالای خود بیش از پیش پی ببرند.