آغاز جشنواره تأتر خیابانی مریوان

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از دیروز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ آغاز شد.

.✍ زانا کوردستانی