آغاز جشنواره تأتر خیابانی مریوان

زانا کوردستانی / شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از دیروز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ آغاز شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از دیروز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ آغاز شد.

.✍ زانا کوردستانی