انسان، دین ، جهان

تاریخ انسان ، دین ، جهان – قسمت پایانی- “ی،صفایی”

واقعیت این است که تاریخ را مردم آفریدند، تاریخ بیان هوشیاری ها و زیرکی...

نقش های ادیان مختلف آن است که نفرت افراد بشر را نسبت به یکدیگر برانگیزاند نه اینکه عشق
و محبت آنها را به یکدیگر جلب کند.
“هانا گودوینHannah Godwin”

پدیده ادیان- نتیجه تطبیق تکامل و انشعاب از یک مذهب پیش از خود و یا نتیجه ادغام چندین مذهب رایج در یک منطقه است.
ادیان به عنوان  کتابی از پیش آماده  ابلاغ نشدند، بلکه خود حاصل تغییر یک یا چند مکتب در آن زمان موجود و سنُت های کرداری و گفتاری مربوط به این مکاتب می باشد. اگر بخواهیم به تاریخ سنتی بسنده کنیم، باید به این نتیجه برسیم که ادیان هرگز نشان خودش را ندید، چرا که بنا به گفته پیروانش نشانه ها در زمان عثمان خلیفه سوم از سلسله خلقای چهارگانه جمع آوری گردید.
بهرحال ادیان اولیه یک جریانی در داخل
مذهب مسیحیت آغازین بوده است.
ایگناز گلدیز Ignaz Goldzihe شرق شناس بزرگ مجاری در آغاز قرن بیستم اینگونه فرموله کرد که:
اگر جهان مسیحیت بخواهد به مفهوم
واقعی پی ببرد، باید ریشه آنرا در
دوران کودکی خودبجوید، اینکه چگونه یک گرایش عربی-مسیحی در مناطق ایرانی به یک مذهب مستقل تبدیل شد که بعدها تمام وابستگی خود را با مذاهب پیش از خود انکار کرد.
واقعیت این است که تاریخ را مردم آفریدند، تاریخ بیان هوشیاری ها و زیرکی ها، اشتباهات، ظلم ها، پیروزی ها و شکست های ملت ها و تشریح دلایل و چگونگی وقوع آنهاست. این تاریخ به هر شکلی که بوده، تاریخ گذشتگان ماست و ما وارثان آنیم. زیبا کردن تاریخ، آرایش آن بنفع مذهب، نژاد و یا یک موضوع خاص، خود کتمان ماهیت وجودی و فرهنگ امروزی ماست. متعاقباً، آینده ای که بر پایه این وارونه سازی بنا میشود، چیزی بجز یک سراب نخواهد بود.
تلاش من برای بیشتر آگاه شدن نسل جوان ایرانی است تا در مورد چگونه شکلگیری جهان و پیدایش انسان و دین یک آمادگی ذهنی بدست آورده باشند و امیدوارم که بتوانند خودشان با پیگیری تاریخ به تمامی زوایای آن پی ببرند.
با امید که این مطالب را برای دوستان و آشنایان نشر بدهید و در بایگانی انباشته و یا نشر نداده پاک نکنید ولی بهتر است که در بایگانی تلفن محفوظ بماند.
منابعی که مورد مطالعه واقع شدو چکیده نویسی شد بدین شرح است:
۱-کلیات تاریخ نوشته هربرت جرج ولز
۲-تکامل چیست از ارنست مایر
۳-معمای ادیان از شجاع الدین شفا
۴-تولدی دیگر از شجاع الدین شفا
۵-و انسان خدا را آفرید از دکتر الف -ب
۶- پیدایش انسان از یوزف رایش هلف
۷-سرنوشت عالم و آدم از مهران توکلی
۸-ارتداد در مسیحیت آغازین و نقش آن
در پیدایش و گسترش اسلام از آرمین لنگرودی
۹-چگونه مسلمان شدیم از آرمین لنگرودی

سخن آخر: در ادامه این سلسله مطالب که
برمیگردد به موضوع پیدایش و شکلگیری اسلام، من قبلا سلسله مطالب دیگری را نشر داده بودم که درست میبینم که بدنبال این مطالب دوباره باز نشر داده شود و تا حدودی در ذهن شما گرامیان بنشیند که وقتی خواستید پیگیر این کتابها شوید برایتان بیگانه نباشد.

نویسنده : ی،صفایی